Ik weet nu beter wie ik ben!

  • Opmerkingen: 0
  • Geplaatst door: Koen Pouw

“Ik weet nu beter wie ik ben” sprak een leerling toen we nog na afloop vroegen om tips en tops. We hadden namelijk net de laatste werkvorm gedaan die de leerlingen kennis had laten maken met hun drijfveren. Wij als facilitators kregen een enorme boost toen we dit hoorden. Dit was precies wat we wilden bewerkstelligen!

Vlak voor de corona-uitbraak zijn we vanuit Management Drives in aanraking gekomen met de Maxklas Pioniers, een groep van hoogbegaafde leerlingen in de leeftijd 9-12 jaar. In de school staat de ontwikkeling als mens en kind ook nadrukkelijk op het programma.

Vanuit Management Drives (MD) konden wij hier een mooie aanvulling op bieden met het programma MD Young Adult. Het programma is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar vanwege de cognitieve capaciteiten ook geschikt voor deze groep.

Het programma

Door middel van een specifieke vragenlijst voor leerlingen werden de drijfveren van de individuele kinderen gemeten en in kaart gebracht. Deze vragenlijsten werden onder begeleiding van een MD-coach ingevuld. Deze kon de kinderen helpen als er mogelijk vragen waren over de vragenlijst. Dit alles hebben we online met de kinderen gedaan terwijl de scholen waren gesloten in verband met Corona.

In de weken daarop hebben de kinderen kennis gemaakt met de theorie achter de verschillende drijfveren. Zij bekeken korte informatieve video’s en kregen zij verwerkingsopdrachten mee, waarbij zij met de positieve gedragingen behorende bij die drijfveren in aanraking kwamen. Op deze manier leerden zij waarderend kijken naar alle drijfveren, en kwamen zij in aanraking met gedrag wat mogelijk (nog) niet eigen is, maar hen wel kan helpen.

Het traject werd afgesloten met twee leuke werkvormen; Het drijfverenspel, waarbij de kinderen vanuit hun eerste drijfveer of vanuit hun grootste verwerping keken en discussieerden over het gedrag bij de drijfveer. Ook hebben we een 1 tegen 100 variant gedaan met allerlei vragen over drijfveren! Na de leuke reacties van de kinderen kwam voor ons ook een prachtig moment. Tijdens de tips en tops zei één van de leerlingen; “Ik weet nu beter wie ik ben”. En dat was nou juist onze bedoeling!

 

Opbrengst voor de Leerlingen

Nadat de scholen weer open waren hebben we in groepjes van ongeveer 5 leerlingen de individuele profielen teruggekoppeld. Mooie gesprekken waarin leerlingen zagen hoe zij anders gedreven waren dan hun klasgenoten. Soms heel verhelderend waarom je eigenlijk zo vaak discussie hebt tijdens een spelletje op het schoolplein. Maar ook leuk om te begrijpen waarom je je nou zo fijn voelt als je met je beste vriend of vriendin speelt. De kinderen legden de verbanden snel. Sommigen waren zich zeer bewust van hun profiel, anderen kregen hele mooie inzichten.

Van de leerling met een groene drijfveer die af en toe op zijn/haar tenen liep om erbij te horen, maar daarbij voorbijging aan de eigen behoefte. De blauwe drijfveer die de regels van het voetbal niet eerlijk vond, de leerling met de paarse drijfveer waarbij andere kinderen zich altijd zo vertrouwd voelen, of twee kinderen met rode drijfveren die continu in elkaars haren zaten. Ook werd de relatie hier en daar met thuis gelegd: “Misschien dat ik … daarom af en toe zo vervelend vindt, wanneer hij zo streng is!” Situaties werden prachtig individueel of door de groep zelf benoemd. Ook toen wij de klas uit waren hoorden wij van de leerkracht al een mooi verhaal hoe een beginnende ruzie op het schoolplein was gesust door het gesprek over drijfveren te laten gaan!

Opbrengst voor Leerkracht

Ook voor de leerkrachten leverde de inzichten een hoop op. Op basis van het groepsprofiel en het profiel van de juffen, was het duidelijk dat zij fijn mee konden in de flow van de groep. Interessant was het ook om alvast naar volgend jaar te kijken. De groepsdynamiek verandert door uitstroom naar het voortgezet onderwijs, en de energie gevende drijfveren van de groep veranderen van Geel/Rood naar Blauw. Dit betekent voor de leerkrachten een andere manier van starten van de groep. In plaats van een hoop nieuwe ideeën en actie, zal er meer focus moeten liggen op duidelijke afspraken en structuur om de groep in een positieve flow te houden. Met deze inzichten kunnen de leerkrachten de introductieweken van het komende schooljaar al gericht voorbereiden.

Vervolg

Met de actiekaarten en werkvormen die Management Drives ter beschikking stelt, kunnen ook in het volgende schooljaar de leerkrachten verder bouwen aan het zelfinzicht van de kinderen in hun drijfveren en het ontwikkelen van positieve gedrag. Ook kan het gesprek over onderlinge relaties veel makkelijker en waardenvrij worden gevoerd tussen kinderen door middel van de drijfverentaal die zij nu hebben geleerd. Dit zou ook de veiligheid in de groep moeten vergroten.

 

Koen Pouw

Koen is na zijn studie tot basisschoolleerkracht tijdelijk werkzaam geweest in het onderwijs. Na een vervolgstudie Bestuurskunde en een 13 jaar in het internationale zakenleven, is hij in 2019 begonnen als organisatieadviseur en coach. Hij is gecertificeerd partner van Management Drives. Hij heeft naast zijn werk met bedrijven verschillende projecten voor leerlingen in het basisonderwijs opgezet. Koen werkt per 1 september 2020 voor Management Drives.

Lisanne Marijs

Lisanne heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd, in combinatie met een aantal vakken Psychologie, aan de Universiteit van Leiden. Na 3 jaar werkzaam te zijn geweest als docent en onderzoeker, eveneens aan de Universiteit van Leiden, heeft zij voor diverse opdrachtgevers door heel Nederland gewerkt als adviseur Onderwijs & Jeugd bij BMC. Sinds mei 2019 werkt Lisanne als consultant, trainer en coach bij Management Drives. Zij is dagelijks gedreven om een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van mensen in onderwijsorganisaties. Tevens houdt zij zich binnen Management Drives specifiek bezig met het opzetten en uitvoeren van het MD Young Adult programma voor jongeren en docenten in het onderwijs.

 

Over Management Drives

De Management Drives software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. De software van Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.

Management Drives gebruikt een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

 

Over Maxklas en Kindcentrum Werelds
De Maxklas maakt onderdeel uit van Kindcentrum Werelds, waar het werken met het in hun kracht zetten van kinderen met behulp van de focus op talent al veel gebruikt wordt. Ook is er veel aandacht voor de executieve functies van kinderen, zoals metacognitie, doorzettingsvermogen en taak initiatie. De Maxklas richt zich op hoogbegaafde kinderen. Kindcentrum Werelds is een school die werkt vanuit een Jenaplan visie.

Auteur: Koen Pouw