Strategisch Management

Incrementum Consultancy & Coaching > Services > Strategisch Management

Strategisch Management

Cultuur verandering

Het veranderen van cultuur is niet makkelijk om te doen. Of het nu de organisatie meer klantgericht maken is, omgaan met een nieuwe technologie die het werk verandert, of dat je nieuwe gedragingen en waarden in je organisatie wil doorvoeren. Het maken van een blijvende verandering is moeilijk.

Incrementum volgt een programma van 5 fasen om de gewilde verandering te maken en te borgen.

Change Leadership

Verandermanagement is complex, en heeft een solide plan nodig om blijvende verandering te verkrijgen. Incrementum biedt cursussen verandermanagement aan voor leiders over hoe om te gaan met verandering en de rol van leiders om de verandering te faciliteren.

Strategische Planning

Incrementum helpt u om een strategie te creëren en neer te zetten voor verdere ontwikkeling en groei. Wij zorgen dat u een uitvoerbaar plan heeft om uw gewenste doelen ten bereiken.

Aan het einde van een 2-daagse sessie heeft u inzicht in het doel van de organisatie, lange termijn doelen, meetbare doelstellingen en een lijst met prioriteiten.

Zoekt u naar een consultant voor Strategisch Management?