Strategie en Team

Met strategie en team kijken we naar het neerzetten van een sterk team met een missie/visie strategie die uitvoerbaar is en daarbij ook medewerkers betrokken en tevreden houdt.

Wij bieden de volgende cursussen aan:

In 3 zakelijke stappen en 3 gedragsstappen helpen wij u van missie naar uitvoering en wat daarvoor benodigd is in de organisatie. Het neerzetten van een duidelijke strategie, doelen en afspraken wordt in deze sessie van 4 dagdelen gefaciliteerd

Deze sessie is bedoeld om van een bestaande visie samen met het team een heldere strategie en doelen te maken. Op deze manier kan de visie daadwerkelijk worden verwezenlijkt

Deze sessie is bedoeld om van een nieuw of bestaand team een winnend team te maken. Het is bedoeld als verdieping om nog meer uit de onderlinge samenwerking te halen en effectiever met elkaar naar een doel te kunnen werken. Wij raden hierbij aan om Management Drives te gebruiken, maar dit kan ook zonder.

Met betrokken medewerkers is er meer energie, productiviteit en creativiteit in het team. Daarnaast zijn betrokken medewerkers minder vaak ziek, en is er minder verloop in personeel. Uitdagingen die scholen nu vaak veel geld en energie kosten. In deze training maak je kennis met de 3 basiscomponenten van medewerkersbetrokkenheid, en hoe je met deze drie componenten een op maat gemaakt plan kan maken vooral je medewerkers.

Met tevreden medewerkers is er meer energie, productiviteit en creativiteit in het team. Daarnaast zijn betrokken medewerkers minder vaak ziek, en is er minder verloop in personeel. Uitdagingen die scholen nu vaak veel geld en energie kosten. Op basis van een(bestaand) medewerkers-tevredenheidsonderzoek, leer je een zinvol en doelgericht actie-en communicatieplan maken. Op deze manier zien medewerkers dat hun feedback wordt gehoord en leidt tot actie.

Benieuwd naar hoe we uw stategie en team kunnen aanscherpen?